Kiska: Tretinu vysokých škôl by sme mali zavrieť, peniaze majú ísť len najlepším